need-your-love

optimista,luda,uvijek nasmijana,dovjeka nesrecno zaljubljena ili ti Francesca

Prošle godine nisam išla u Pariz,ove godine neću ići u Beč,da malo promijenim.

(Source: kako-sam-voljela-tebe, via vasilije1999)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
need-your-love

need-your-love

optimista,luda,uvijek nasmijana,dovjeka nesrecno zaljubljena ili ti Francesca

Prošle godine nisam išla u Pariz,ove godine neću ići u Beč,da malo promijenim.

(Source: kako-sam-voljela-tebe, via vasilije1999)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
need-your-love

need-your-love

optimista,luda,uvijek nasmijana,dovjeka nesrecno zaljubljena ili ti Francesca

Prošle godine nisam išla u Pariz,ove godine neću ići u Beč,da malo promijenim.

(Source: kako-sam-voljela-tebe, via vasilije1999)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter